บล็อกเกอร์ไทยไปไกลถึงคาซัคสถาน [ส่งใจไปด้วยคน :]

เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ปุ๋ย [@palouis] ได้รับข่าว “บล็อกเกอร์ไทยไปไกลถึงคาซัคสถาน” จัดโดยผู้สิงห์ คอร์เปอเรชัน, สถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน, สายการบิน Air Astana สายการบินแห่งชาติคาซัคสถาน ร่วมกับ และ Pantip.com